Service – Satamapalvelut

Tehokasta ja ketterää kunnossapitoa

Huhtaware huolehtii asiakkaan päivittäisten toimien sujuvasta toiminnasta. Toimimme ketteränä kumppanina, jonka tavoitteena on satamatoimintojen tehokkuus, ennakoitavuus ja jatkuva kehitys. Hyödynnämme työssämme digitaalisia työvälineitä reaaliaikaisen tiedon keräämiseksi, toimintojen ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Huhtawaren tavoitteena on nostaa asiakkaan kunnossapidon tehokkuus, seuranta ja jatkuva kehittäminen uudelle tasolle.

Kunnossapitopalvelut // Pidämme huolta sataman koneiden ja laitteiden kunnosta. Tavoitteenamme on suunnitelmallisesti toimivat prosessit, joissa huoltojen ja varaosatarpeiden ennakoinnilla vältytään hätätilanteilta ja toiminnan yllättäviltä katkoksilta. Parhaiten tähän päästään toimintojen ennakoinnilla ja laitteiden elinkaarisuunnittelulla. Hätätilanteen kuitenkin sattuessa toimimme ripeästi ja sitoudumme yllättävän ongelman tehokkaaseen, mutta laadukkaaseen ratkaisuun.  

Mekaaninen kunnossapito // Osana kunnossapitopalveluitamme pystymme tarjoamaan muun muassa koneistus-, hitsaus- ja hydrauliikkatöiden tekoa, sekä ilmastointihuoltoja. Nämä ovat tärkeitä sataman kone- ja laitehuolloille, mutta myös osa rantautuville aluksille tarjottavia palveluita. 

Sähkötyöt ja automaatio // Digitalisoituneen toimintaympäristön käyttö- ja kehittäminen vaatii tuekseen ohjelmisto-osaamista sekä sähköasennuksia. Osana kunnossapitopalveluitamme pystymme tarjoamaan sähkö- ja automaatiopalveluita niin asennuksiin, kuin satamassa tapahtuviin kunnossapitotöihin. 

Projektityöt // Osana kunnossapitopalveluita keräämme laite- ja toimenpidekohtaista dataa. Tämän avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tukea satamatoimintojen analysointiin, sekä erilaisten projektien suunnittelua ja operointia. Projektit voivat koskea kunnossapidon kustannuslaskentaa, nosturikunnossapidon organisointia taikka esimerkiksi projektilaivojen hitsauksia ja lastinkiinnityksiä.  


Smart Huhtawareratkaisu reaaliaikaiseen tietoon 

Reaaliaikaisen työ- ja laitepaikannuksen avulla on helppo suunnitella ja todentaa eri töiden tehokkuutta ja suorituskustannuksia. Huhtawaren seurantajärjestelmät antavat sataman käyttöön työkalut, jotka parantavat toiminnan läpinäkyvyyttä ja poistavat samalla paljon päällekkäistä työtä.

Smart Huhtaware -etähallintajärjestelmän myötä satamassa on käytössä muun muassa automaattinen ajopäiväkirja, reaaliaikainen kaluston paikan ja kunnossapidon seuranta, reittihistorian tarkastus, toimeksiantokohtainen polttoainekulutus, sekä nopeus-, geofence- ja huoltohälytyksekset. Kerätyn tiedon avulla satama pystyy parantamaan kaluston käyttöastetta, optimoimaan huoltoaikatauluja ja reittejä, sekä ennakoimaan projekti- tai toimintokohtaisten palkkojen, laitteiden, niiden kuluvien osien ja varaosien kustannuksia.