Smart Infra – Kehityspalvelut

Kumppanisi tulevaisuuden satamaratkaisujen toteuttajaksi

Tulevaisuuden sataman kehittäminen on jatkumo, jossa jatkuvasti muuttuvat tavaravirrat, teknologiset mahdollisuudet sekä ihmisten tekemä työ kehittyvät kohtaamaan muutokset joustavasti ja tehokkaasti. Huhtaware vie tätä kehitystä aktiivisesti eteenpäin. Kartoitamme, suunnittelemme, johdamme ja integroimme satamien tavaravirtoja tehostavia ratkaisuja. Teemme sen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tulevaisuuden satama on automatisoitu

Vuoteen 2030 mennessä merirahdin määrä kaksinkertaistuu ja yhä suurempi osa tavarasta kuljetetaan konteissa. Kehitys vaatii entistä tehokkaampia satamatoimintoja. Samalla alusten keskikoko kasvaa merkittävästi ja autonomiset alukset tekevät tuloaan. Myös satamien sisäiset tavaravirrat kulkevat automatisoidusti ja satama-ahtaajan työ muuttuu valvomotyöksi. Laitteiden kunnossapidon merkitys korostuu. Kehitys tehostaa henkilöstön toimenkuvia, lisää turvallisuutta ja parantaa kuljetusten tarkkuutta.

Tiedon hallinta avainroolissa

Globaali, digitaalinen rahtiliikenne vaatii tuekseen yhteneväiset järjestelmät rahdin luotettavan seurannan ja käsittelyn takia. Satamat ketjuuntuvat, verkottuvat ja luovat asiakkaille valmiita logistiikkaratkaisuja ympäri maailman. Tulevaisuuden satamat keskustelevat digitaalisesti vierailevien alusten ja palveluita ostavien asiakkaiden järjestelmien kanssa. Järjestelmät tiedottavat, varoittavat ja huolehtivat asioiden kulusta.


Ekologiset satamat

Satamien omat päästövähennyksiin tähtäävät ratkaisut ovat tärkeä osa menossa olevaa vihreää siirtymää. Meriliikenteelle asetetut ympäristövaatimukset koskettavat myös maatoimintoja.  Uudenlaiset energiaratkaisut, keräilyvelvoitteet ja kestävän kehityksen toimintamallit tarvitsevat käytännön ratkaisuja toimikseen arjessa. Huhtaware auttaa näiden tavoitteiden toteutumista satamakohtaisen kone- ja laitekannan käyttöönoton suunnittelussa ja hankkeiden toteutuksessa.


Räätälöinnillä kilpailuetua

Sataman lastaus- ja purkutehokkuutta parantavat, edelläkäyvät ratkaisut ovat tapa erikoistua sekä palvella asiakkaita. Ne sitouttavat valittuja asiakasryhmiä sekä laivayhtiöitä satamien asiakkaiksi. Huhtaware tarjoaa asiakkailleen jatkuvaa kehitystyötä, niin isojen toiminnallisten muutosten suunnitteluun ja koordinointiin, kuin yksittäisten toimintojen tai laitteiden kehittämiseen ja modernisointiin. Tarvittaessa voimme yhdessä kehittää asiakaskohtaisia ratkaisuja tai testata protomalleja testiympäristöissä.  


Yhteiset tietojärjestelmät// Tulevaisuuden sataman toimintojen ytimessä on yhtenäiset tietojärjestelmät. Tämän tiedon pohjalta alueen operaattorit ohjaavat toimintojaan, hallinnoivat laitekantaa ja tavaravirtoja. Huhtaware koordinoi alustatoimintojen suunnittelua, käyttöönottoa ja operointia. Samalla parannetaan sataman keräämän tiedon käyttöä raportointi ja kehittämistarkoituksiin. 

Astu hetkeksi tulevaan // Oheinen Huhtawaren video kertoo tulevaisuuden satamien automatisoituneista toiminnoista. Itsenäiset kuljetusvaunut ja nosturit huolehtivat tavaroiden keräämisestä, lastaamisesta ja purusta. Ihmisen roolina on ohjata, valvoa ja kunnossapitää näiden laitteiden tehokasta toimintaa. Linkki videoon >


Kumppanisi toimivien ratkaisujen takana

Kartoitamme, suunnittelemme, johdamme ja integroimme satamien tavaravirtoja sujuvoittavia ratkaisuja. Käytämme suunnittelussa kaikkien teknologiatoimittajien ratkaisuja, kilpailutamme ne asiakkaan tarpeisiin soveltuen, yhdistämme kokonaisuuden sataman toiminnot kannalta oikein mitoitetuksi kokonaisuudeksi. Tarvittaessa suunnittelemme kohdekohtaisia laiteratkaisuja. Täydennämme asiakkaan organisaatiota satamasuunnittelun erityisosaamisen osalta.