UUTISET

Ajankohtaista

20.10.2023
Valo-ohjaus pienentää energiankulutusta ja parantaa sataman turvallisuutta

Syyskuun lopulla Huhtaware sai valmiiksi Olmarin omaisuudenhallintajärjestelmään ja Smart Huhtawareen kytketyn valaistuksenohjauksen. Sen avulla Olmarin varastotilojen valot syttyvät ja sammuvat kaluston sijainnin mukaan. Ohjauksen avulla säästetään energiaa ja pienennetään ympäristövaikutuksia, johon lukeutuu hiilidioksidipäästöjen rinnalla myös valosaasteen pienentäminen.
 
Nyt tehdyn pilottiasennuksen myötä Huhtawaren tavoitteena on laajentaa ja jatkokehittää SmartHuhtaware-valaistuksenohjausta myös muihin kohteisiin. Ratkaisu lisää myös työturvallisuutta, kun säästötoimet toteutuvat ilman operatiivisten toimintojen valaistuksesta tinkimistä.

Satamien kiinteän ja liikkuvan kaluston seurantatieto mahdollistaa useita älykkäitä toimintoja, kuten alueellisen valaistuksen optimoinnin. Älykkäästi ohjatun valaistuksen myötä valo kohdistuu alueille, joissa koneet liikkuvat ja sille on tarvetta. Samalla säästetään valojen käyttötunneissa ja energiankulutuksessa merkittävästi. Säästöt ovat keskimäärin yli 40 %.
 
Huhtaware asensi Olmar Finland Porin satamaan älykkään valaistuksenohjauksen syyskuussa. Porin sataman pilottikohteena olevan varastohallin valaistus seuraa nyt koneiden kulkureittejä ja aktivoituu aina kulloinkin käytössä olevalle alueelle. Näin energiaa kulutetaan mahdollisimman vähän valaistustehosta tai työturvallisuudesta tinkimättä.


13.10.2023
Huhtaware Porin alueen nopeimmin kasvavia yrityksiä

Huhtaware Kauppalehden maakuntien menestyjät 2022 -listalla Porin alueen nopeimmin kasvaneena yrityksenä. Kiitokset asiakkaille ja sitoutuneelle henkilökunnallemme! Tämä on tehty #yhdessä.


1.9.2023
Kuusakoski sai Huhtawaresta kumppani, johon luottaa

Kuusakoski on ollut yksi Huhtawaren ensimmäisiä asiakkaita. Porissa yhteistyötä tehdään metalli- ja rengasyksikköjen kanssa, joilla on käytössä Smart Huhtaware-seurantaohjelmisto. Lisäksi Huhtaware on vastannut käytössä olevien laitteiden kunnossapidosta. 

Rengasyksikön työnjohtaja Pentti Säävälä arvostaa Huhtawaren ammattitaitoa ja nopeaa palvelua; ”Huhtawaren korkea ammattitaito on syy, miksi käytämme heitä. Heillä ei mene sormi suuhun, vaan homma hoituu. Käytössämme olevat laitteet ovat poikkeuksellisen vaativia. Esimerkiksi rengasmurskaimen hitsausten tuntemus ja luokitusten mukainen korjaus vaatii kokemusta ja laitetuntemusta. Vastaavasti kuin rengasleikkureiden sähkötyöt.”
 
”En voi myöskään liiaksi korostaa nopean palvelun merkitystä. Huhtawaren kanssa ei tarvitse odottaa viikkoja, että laitteet huolletaan. Olen koko yhteistyön ajan voinut luottaa siihen, että asia hoituu aina päivän, maksimissaan kahden sisällä pyynnöstä. Tämä on todella iso etu yhteistyössä heidän kanssaan,” Säävälä jatkaa puhuessaan yhteistyöstä Huhtawaren kanssa.
 
Kuusakoskella on käytössään Huhtawaren seurantaohjelma. Sen avulla liikkeellä olevien koneiden käyttö ja huoltotarve on reaaliaikaisesti nähtävissä. Esimerkiksi rengasleikkurien teränvaihtoväli on 500 – 700 käyttötuntia. Jos vaihtoa ei tehdä ajoissa, niin se vaikuttaa laitteen muuhun toimintaan. Smart Huhtawaren avulla Kuusakoski pystyy ennakoimaan huoltotarpeet ja pitämään konekannan huollot ajan tasalla.
 
Jatkossa Kuusakosken rengastoimintojen ohjaus keskittyy Hyvinkäälle. Tällöin Huhtawaren Porin yksikkö ei ole enää lähietäisyydellä, mutta etäseurannan avulla laitekantaa on helppo seurata myös sieltä käsin ja vaativissa tehtävissä Huhtawaren osaaminen on jatkossakin tervetullutta.


26.7.2023
Huhtaware varmistaa Aava Shippingin kaluston toiminnan

Aava Shipping ja Huhtaware ovat Porin sataman kaksi nuorta yritystulokasta. Molemmilla on myös hyvä kasvuvauhti päällä. Ja kasvussa hyvien kumppaniyritysten merkitys korostuu.

Aava Shipping tarjoaa huolinta- ja ahtauspalveluita Porin satamassa. Huhtaware puolestaan pitää huolta Aava Shippingin kalustosta. Tämä käsittää muun kaluston lisäksi materiaalinkäsittelykoneen, jonka avulla laivojen lastaukseen menevät tuotteet siirretään laivan viereen ahtausta varten. ”Materiaalinkäsittelykoneen toimivuus lastauksen aikana on äärimmäisen tärkeää. Mahdolliset ongelmat kalustossa viivästyttävät lastausta ja tulevat varustamoille kalliiksi. Siksi meille on tärkeää, että asiakkaamme voi luottaa meidän kalustomme toimivuuteen, kun kumppanimme huolehtii laitteiden varmasta toiminnasta, sekä on mukana yhteistyössä ketterästi ja ratkaisukeskeisesti,” kertoo Aava Shippingin toimitusjohtaja Niilo Peltomäki, ja lopuksi kiteyttää: ”Huhtawaren kaltaisen hyvän kumppanin kanssa itsellä on yksi murhe vähemmän ratkaistavaksi.”

Näiden kahden yrityksen yhteistyö kuvaa hyvin Porin sataman henkeä. Vaikka satamassa toimii lukuisia yrityksiä, niin kaikkien tavoitteena on varmistaa tavaran toimiva liikkuminen ja satamaa aktiivisesti käyttävien asiakkaiden tyytyväisyys. Tätä työtä tehdään yhdessä, ja hyvällä mielellä.


28.6.
Olmar hankki Mäntyluotoon Vollert-vaununsiirtoveturin Huhtawaren avustuksella

Olmar hankki Mäntyluotoon Vollert-vaununsiirtoveturin Huhtawaren avustuksella.
Olmar teki merkittävän investoinnin ostamalla Vollert-vaununsiirtoveturin Mäntyluodon satamaan. Se huolehtii pääosin Bolidenin rikastevaraston siirtokuljetuksista. Investointi mahdollistaa alhaisemman polttoaineenkulutuksen sekä pienemmät CO2-päästöt. Hankinta on tärkeä askel tulevaisuuden sataman rakentamisessa, sillä sen ansiosta Porissa saavutetaan entistä ympäristöystävällisempi tapa siirtää painavia vaunuja.

Huhtaware oli hankinnassa mukana Olmarin teknisenä kumppanina. Tiimimme teki tiiviistä yhteistyötä Omarin kanssa Vollert-robottiveturin hankinnassa. Suunnittelimme vaatimuksiin sopivan ratkaisun, kilpailutimme toimittajat sekä huolehdimme laitteen käyttöönotosta. Jatkossa Huhtaware vastaa vaunun kunnossapidosta.


1.6.2023
Porin Sataman toimiva arki on myös Huhtawaren asia

Toimiva satama on usean tahon yhteistyön tulos. Satamayhtiön tarjoamissa ajanmukaisissa puitteissa operaattorien, varustamojen ja muiden logistiikkayritysten on helppo toimia. Huhtaware on Porin sataman kunnossapitokumppani ja näin tärkeä osa Porin sataman ekosysteemiä. Kysyimme sataman tekniseltä päälliköltä, Henrik Räisäseltä ajatuksia yhteistyötä. Seuraavassa hänen mietteitään:

”Yhteistyö Huhtawaren kanssa alkoi vuoden 2022 alussa. He ovat palvelukykyinen ja -haluinen kumppani, jolla on hyvä tekninen osaaminen satamatekniikasta. Oman kunnossapitotiimin resurssien täydentäminen heidän kanssa tehtävällä yhteistyöllä on toiminut erinomaisesti. Kommunikaatio on hyvää ja jatkuvaa. On hienoa toimia yhdessä tiimin kanssa, jonka voi luottaa sopeutuvan ja löytävän ratkaisun eteen tuleviin kysymyksiin,” toteaa Räisänen ja jatkaa:

”Sataman kunnossapito on vahvasti sesonkiluonteista ja kesäpainotteista. Joustavuus kasvattaa ja siirtää resursseja kulloinkin ajankohtaisiin tehtäviin on tärkeää. Huhtaware on ketterästi kyennyt vastaamaan kaikkiin niihin tarpeisiin, joita on reilun vuoden aikana tullut eteen. Esimerkiksi olemme pystyneet hyödyntämään Huhtawaren osaajia kunnossapidon lisäksi myös kuljetinajoissa, mikä on osaltaan parantanut oman toimintamme joustavuutta. Uskon yhteistyön jatkuvan yhtä ketteränä tulevaisuudessakin.”