Tietoa evästeistä / Cookie Policy

FI / Tietoa evästeistä

Sivujen evästeet ja käyttötiedot

Evästeiden ja käyttötietojen avulla toivomme voivamme kehittää palvelujamme sinun ja muiden sivuston käyttäjien mieltymysten mukaisesti.

Eväste

Eväste (eng. Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle sivustolla vieraillessa. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjän päätelaite voidaan tunnistaa. Sivusto saa käyttöönsä nämä tallentamansa tiedot kun käyttäjä liikkuu sivustolla tai palaa sinne uudestaan.

Käyttötietojen analysointi

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa. Huhtawaren verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla, niin kutsutussa mainosverkostossa.

Tallennamme käyttäjistä seuraavia tietoja:

IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ellei sivuston käyttäjä nimenomaisesti itse anna tietoja, kirjoittamalla esimerkiksi omaa nimeä, sähköpostiosoitetta, koti- tai työosoitetta tai puhelinnumeroa. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei hän ole sitä sinne antanut. Sivusto ei pääse myöskään käsiksi muihin käyttäjän tietokoneelta löytyviin tietoihin.

Evästeiden hallinnointi

Useimmat selaimet hyväksyvät todennäköisesti evästeet oletusasetuksin. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys sivuston käytölle, mutta se mahdollistaa paremman selauskokemuksen. Poistettaessa tai estettäessä evästeet, sivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kunnioitamme sivuston käyttäjien yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta, turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.

ENG / Information about cookies

Site cookies and usage data

With the help of cookies and usage data, we are able to develop our services according to your and other site users’ preferences.

Cookies

A cookie is a small text file that the browser stores on the user’s device when visiting the site. Cookies contain a unique identifier that can be used to identify the user’s terminal device. The site gets access to this stored information when the user moves around the site or returns to it again.

Analysis of usage data

Information collected with the help of cookies is used to analyze the availability and use of the online service, improve security, monitor use and develop the service. The information can also be used to produce targeted communication, advertising and content in the online service and to measure and optimize marketing measures. The cookies of the marketing partners of Huhtaware’s online service enable marketing to be targeted and measured also on the websites of other companies participating in the marketing collaboration, in the so-called advertising network.

We store the following information about users:

IP address, browser type, operating system, incoming and outgoing pages, service provider, date and time information. The user cannot be identified with the help of cookies alone, unless the site user explicitly provides information, for example, by entering their own name, e-mail address, home or work address or phone number. For example, the website cannot determine the user’s email address unless he has given it there. The website also cannot access other information found on the user’s computer.

Managing cookies

Most browsers probably accept cookies by default. The cookie can be stored on the user’s device permanently or it can be deleted after using the service. The user can give his consent to the use of cookies or deny it in his browser settings. Accepting cookies is not a prerequisite for using the site, but it enables a better browsing experience. When cookies are deleted or blocked, the site may not work as intended. We respect the privacy of the site’s users and are committed to proper, safe and confidential processing of personal data.