Satamalogistiikka

Tulevaisuuden satama on automatisoitu

Vuoteen 2030 mennessä merirahdin määrä kaksinkertaistuu ja yhä suurempi osa tavarasta kuljetetaan konteissa. Se vaatii entistä tehokkaampia satamatoimintoja. Samalla alusten keskikoko kasvaa merkittävästi ja automaatioalukset tekevät tuloaan. Myös satamien sisäiset tavaravirrat liikkuvat robottiohjatulla teknologialla ja satama-ahtaajan työ muuttuu valvomotyöksi ja laitteiden kunnossapidoksi. Tämä tehostaa henkilöstökuluja, lisää turvallisuutta ja parantaa kuljetusten tarkkuutta.

Globaali, digitaalinen rahtiliikenne vaatii tuekseen yhteneväiset järjestelmät rahdin luotettavan seurannan ja käsittelyn takia. Satamat ketjuuntuvat, verkottuvat ja luovat asiakkaille valmiita logistiikkaratkaisuja ympäri maailman. Tulevaisuuden satamat keskustelevat digitaalisesti vierailevien alusten ja palveluita ostavien asiakkaiden järjestelmien kanssa. Järjestelmät tiedottavat, varoittavat ja huolehtivat asioiden kulusta.