Huhtaware

Suunnittelemme tulevaisuuden satamia

Huhtaware on satamalogistiikan optimointiin erikoistunut insinööritoimisto – Yrityksemme kartoittaa satamatoimintojen nykytilan, kehittää ja suunnittelee kokonaisinfrastruktuuria tai yksittäistä toimintoa koskevat ratkaisut, vastaa uudistusprojektien johtamisesta, valvonnasta, käyttöönotosta ja jatkokehityksestä asiakkaan tarpeen mukaan.

Vuosikymmenten logistiikka-alan ratkaisuosaaminen takaa asiakkaillemme alan huippuosaamisen isojen investointihankkeiden toteuttamiseen. Teknologiariippumattomana toimijana suunnittelemme kohteen tarpeita tukevat ratkaisut yhdistelemällä alan parhaita käytäntöjä satamakohtaisiin erityispiirteisiin:

// purku- ja pakkaustoimintojen kehitys
// satamaliikenteen ratkaisut
// varastojärjestelmien kehitys
// järjestelmä-integraatiot
// lastaus- ja purkuteknologia
// satamien masterplan-suunnittelu
// satamien automatisointi
// alueelliset logistiikka-ratkaisut
// ERP-suunnittelu ja tiedonkeruun ratkaisut
// robotiikan käyttöönotto

 

Kumppanisi toimivien ratkaisujen takana

Kartoitamme, suunnittelemme, johdamme ja integroimme satamien tavaravirtoja sujuvoittavia ratkaisuja. Käytämme suunnittelussa kaikkien teknologiatoimittajien ratkaisuja, kilpailutamme ne asiakkaan tarpeisiin soveltuen, yhdistämme kokonaisuuden sataman toiminnot kannalta oikein mitoitetuksi kokonaisuudeksi. Täydennämme asiakkaan organisaatiota satamasuunnittelun erityisosaamisen osalta.

 

Omaa tuotekehitystä täydentämässä valmiita ratkaisuja

Huhtawaren oma tuotekehitys on myös laitetoimittajien käytössä. Tarvittaessa voimme yhdessä kehittää asiakaskohtaisia ratkaisuja tai testata protomalleja testiympäristöissä. Oma tuotekehityksemme mahdollistaa asiakkaille teollisten kokonaisratkaisujen optimoinnin juuri heille soveltuviksi. Lisäksi olemme tähän tarpeeseen kehittäneet etähallintaohjelmiston, joka kerää tietoa ja tuottaa dataa liikkuvan kaluston käytöstä, liikkeistä ja kulutuksesta.

 

Tutustu valmiisiin etähallintaratkaisuumme tästä.

 

Huhtaware_kontit