Etähallinta

Seuraa ja ennakoi toimintaasi

 

Huhtaware on kehittänyt koneiden ja autojen telemaattista seurantaa vuodesta 2012 lähtien. Tinkimättömän kehitystyön ansiosta luomamme järjestelmä on suunniteltu logistiikka-alan tarpeisiin ja se on räätälöitävissä hyvin erilaisiin alan seurantakohteisiin satamista kunnossapito-organisaatioihin ja pyöräliikenteeseen. Ratkaisun etuna on parempi kaluston käytön ja sen kuluttaman energian optimointi, tehostunut seuranta sekä pienentyneet kustannukset.

 


 

Suunniteltu logistiikka-alan tarpeisiin

 

Satamat

// Logistiikan suunnittelu
// Työseuranta

Sovelluksemme ansiosta satamalogistiikan suunnittelu paranee. Henkilöiden reaaliaikainen työseuranta mahdollistaa resurssien jaksotuksen ja antaa luotettavaa tietoa palkanmaksun perusteeksi. Myös kaluston käyttöasteen seuranta on helppoa.

 

 

Rahti

// Ajopäiväkirjat
// Kaluston huoltojen seuranta

Järjestelmämme tuottaman datan avulla kuljetuskaluston liikkuminen kentällä on tiedossa reaaliajassa. Tämän avulla voidaan seurata suunniteltujen suoritteiden toteutumista ja kustannuksia. Huoltojen ennakointi mahdollistaa just-in-time -toimintamallin.

 

 

Kaupunki

// Huoltojen optimointi
// Palveluiden seuranta

Sovelluksen avulla kaupunki säästää huomattavia summia kaluston käytön optimoinnissa. Data suoritetuista toiminnoista auttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelussa ja helpottaa palveluiden tuottamista. Myös työajanseuranta on mahdollista.

 

 


 

Työkalu kustannuslaskentaan

Huhtaware -seurantajärjestelmät antavat yrityksen käyttöön työkalun, joka poistaa paljon päällekkäistä työtä. Ilman reaaliaikaista paikannusta on vaikea arvioida ja suunnitella työn suorituskustannuksia. Kustannuslaskentaan kannattaa panostaa, sillä se tehostaa koneiden ja autojen käyttöastetta. Huhtaware -seurantajärjestelmät perustuvat reaaliaikaisen informaation välittämiseen. Sen avulla:

// mahdollistetaan koneiden sekä autojen huollon suunnittelu
// pienennetään varastointikuluja
// nostetaan koneen tai auton käyttöastetta
// tuotetaan ajopäiväkirjat

Reaaliaikaiset tiedot ovat aina helposti luettavissa. Yrittäjä voi esimerkiksi tarkistaa, kuka kuljettaja on milläkin koneella tai autolla työssä, seurata koneen tai auton polttoaineenkulutusta, reittiä tai nopeutta. Auto tai työkone voidaan myös ohjata oikeaan osoitteeseen nopeasti. Lisäksi järjestelmä antaa hälytykset poikkeavista toiminnoista.

 


 

Seuraavassa tuloksia, joita olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaneet:

 

Huhtaware_46_

 

// Kaluston määrän optimointi
// Käyttöasteen paraneminen

Asiakkaan konekannan huomattiin olevan ylimitoitettu tarpeisiin nähden. Konekanta optimoitiin volyymiin sopivaksi ja jopa viisi konetta myytiin tarpeettomina. Sen myötä kokonaiskäyttökustannukset pienenivät ja käyttöaste nousi.

 

 

Huhtaware_1500_

// Työajan optimointi
// Reittien ja huoltojen optimointi

Sovelluksen ansiosta ajoreittien suunnittelu ja optimointi helpottui huomattavasti. Tukkirekkojen odotusaika ahtailla metsäteillä väheni ja työajan käyttö tehostui. Optimoinnin ansioista myös ajetut kilometrit kuljetuskeikkaa kohden vähenivät ja tuottavuus kasvoi.

 

 

Huhtaware_36_// Polttoainesäästöt
// Pienentyneet varastointikulut

Ajoreittien optimointi ja seuranta säästi logistiikkayrityksen polttoainekustannuksia merkittävästi. Lisäksi varastointikulut pienenivät. Palkanmaksu helpottui paikkaansapitävien ajopäiväkirjojen myötä.

 

 

 

Ajoreittien optimointi ja seuranta säästi logistiikkayrityksen polttoainekustannuksia merkittävästi. Lisäksi varastointikulut pienenivät. Palkanmaksu helpottui paikkansapitävien ajopäiväkirjojen myötä.

 

Seurantasovellukset on saatavilla Windows, iOS- sekä Android-laitteille.
Seurantajärjestelmä on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.

Tutustu valmiisiin tuotepaketteihin tästä.