Huhtaware

Suunnittelemme ja ylläpidämme tulevaisuuden satamia

Huhtaware on satamalogistiikan tukitoimintoihin ja ratkaisujen suunnitteluun erikoistunut yritys. Tuomme mukanamme toimintoja, jotka takaavat kyvyn kehittyä ja skaalautua ketterästi niin tänään kuin tulevaisuuden haasteissa. Palveluyksikkömme vastaa satamien tehokkaista kunnossapito- ja muista tukitoiminnoista. Tulevaisuuden satamaratkaisuihin keskittynyt suunnitteluyksikkömme tukee satamainvestointien suunnittelussa sekä näihin liittyvien hankkeiden läpiviennissä. Digitalisaatio ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa Huhtawaren molempien liiketoimintayksiköiden toimintaa.

Palveluyksikkö huolehtii tehokkaasta arjesta

Palveluyksikkömme vastaa satamatoimintojen ylläpidosta. Yhteistyössä Huhtawaren kanssa sataman päivittäinen operointi ja suunnittelu tapahtuvat luotettavasti. Huollamme työkoneita, nostureita, sataman infraa ja korjaamme laivojen lastinkäsittelyssä syntyneet vauriot. Ohjelmistoratkaisujemme avulla pystymme analysoimaan toimintamme tehokkuutta ja raportoimaan siitä asiakkaallemme. Tuottamaan tietoa päivittäisen työn, riskienhallinnan ja investointien suunnittelun tueksi. Asiakas saa kauttamme myös nostoapuvälineiden piirustukset.

Suunnittelupalvelut tulevaisuuden ratkaisujen takana

Suunnitteluyksikkömme kartoittaa satamatoimintojen nykytilan, kehittää ja suunnittelee sen kokonaisinfrastruktuuria tai yksittäistä toimintoa koskevat ratkaisut. Se myös vastaa uudistusprojektien johtamisesta, valvonnasta, käyttöönotosta ja jatkokehityksestä kunkin asiakkaan tarpeen mukaan. Vuosikymmenten logistiikka-alan ratkaisuosaaminen takaa asiakkaillemme alan huippuosaamisen investointihankkeiden toteuttamiseen. Teknologiariippumattomana toimijana suunnittelemme kohteen tarpeita tukevat ratkaisut yhdistelemällä alan parhaita käytäntöjä satamakohtaisiin erityispiirteisiin.Huhtawaren toimintaa ohjaavat arvot

Huhtaware tukee satamien toimintaan liittyvien vaatimusten täyttymistä. Omalta osaltamme haluamme olla toimija, joka tukee satama-alueiden yhteistyötä ja tehokkuutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

Ketteryys // Reagoimme nopeasti. Osaamme optimoida resurssimme eri toimeksiantojen ja asiakastarpeiden mukaan. Kehitämme omia ja asiakkaiden prosesseja ketterästi.

Me-henki // Yhdistämme koko sataman toimijajoukon kehittämään yhteisiä toimintoja kestävästi. Kommunikoimme avoimesti, mutta luottamuksellisesti. Yhdessä toimimme laadukkaasti, takaamme turvallisen ja toimivan toimintaympäristön.

Edelläkävijyys // Huhtawarelaisilla on vahva halu nähdä asiat paremmin toteutettuina. Tutkimme proaktiivisesti uusia teknologioita ja toimintatapoja. Sovellamme muualla testattuja ja toimivia innovaatioita omaan toimintaamme.


Kestävä kehitys on osa Huhtawaren kaikkea toimintaa

Huhtawaren toiminnan lähtökohtana on vastuullinen ja mahdollisimman alhainen ympäristörasitus. Kartoitamme toimintamme ja kunkin tekemämme projektin ympäristövaikutukset ennalta ja minimoimme toimen aiheuttaman rasituksen toteutuksessa. Samalla vastaamme myös asiakkaidemme ympäristövaatimusten toteutumisesta käytännössä.


Rekrytoimme uusia tekijöitä Porin Satamaan // Toiminnassamme korostuvat ketteryys, me-henki ja edelläkävijyys. Etsimme ihmisiä, jotka haluavat tehdä päivittäin asioita hyvällä tarmolla asiakkaiden ja uuden kehityksen eteen. Hakemukseen pääset tästä. Jätä hakemuksesi tästä linkistä.